Το “Sustainable Preaching” ως έργο Erasmus+

Το οικουμενικό έργο “Βιώσιμο κήρυγμα” επιχειρεί να διαμορφώσει την ιδέα ενός “living network” για την προστασία του κλίματος και του πλανήτη. Βασίζεται στην έμπνευση που αντλείται από τη συνάντηση της ανατολικής και της δυτικής εκκλησιαστικής παράδοσης, νεώτερων και γηραιότερων ενήλικων ανδρών και γυναικών που προέρχονται από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας αποτελεί πηγή δημιουργικότητας για τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι οποίοι βρίσκουν την ολοκλήρωση στην πράξη, καθώς στηρίζονται στη δύναμη της χριστιανικής πίστης, της αγάπης και του σεβασμού για όλα τα έμβια όντα. Η ανταλλαγή εμπειριών, ελπίδων και οραμάτων συνιστά μια πρωτοποριακή βάση για την κοινωνική και την οικολογική δικαιοσύνη.

Διαφορετικές γλώσσες – Μια κοινή γλώσσα

Στην Ευρώπη ομιλούνται διάφορες γλώσσες. Ως εκ τούτου, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την καλύτερη αλληλοκατανόηση γύρω από τους κοινούς στόχους. Σίγουρα σε αυτούς συγκαταλέγεται η προστασία του κλίματος, αλλά επίσης στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης. Η δικαιοσύνη και η ειρήνη –όπως και η διατήρηση της Κτίσης– αποτελούν θεμελιωδώς χριστιανικά θέματα. Στη Δυτική και την Ανατολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, ομιλούνται επίσης διαφορετικές γλώσσες. Ωστόσο, ενυπάρχει μια κοινή χριστιανική γλώσσα και πνευματικότητα. Αυτό το κοινό και θεραπευτικό αγαθό πρέπει να αναπτυχθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, με στόχο μια πιο βιώσιμη και ειρηνική συνύπαρξη στην Ευρώπη και αλλού.

»Face to Face«1)

Το σημείο εκκίνησης ήταν το αγγλόφωνο έργο “Βιώσιμο κήρυγμα”, το οποίο ξεκίνησε το 2018 και επιχειρεί να δικτυώσει καλύτερα την ηθική και πνευματική διάσταση του “Creation Care” διεθνώς, μέσω προτάσεων για κήρυγμα. Ωστόσο, έλειπε ένα ουσιαστικό στοιχείο: η προσωπική συνάντηση. Αυτό το κενό συμπληρώθηκε τώρα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος Erasmus+ για την εκπαίδευση ενηλίκων. Με αυτόν τον τρόπο διανοίγονται νέοι δρόμοι, οι οποίοι δεν αφορούν αποκλειστικά την προστασία του περιβάλλοντος.
1)Καλλιτεχνικό πρόγραμμα της ΟΑΚ


Η διάρκεια του έργου είναι διετής και θα λήξει τον Απρίλιο του 2024 με μίατελική συνάντηση στο Abtei Niederalteich. Κεντρικό στοιχείο ήταν το “Conference in Crete” που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 με συμμετέχουσες και συμμετέχοντες από τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία.


Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.