Συνέδριο για την Πνευματικότητα και το Κήρυγμα για την Αειφορία στο Αββαείο του Niederaltaich, 15-17 Απριλίου 2024 (στα Αγγλικά) – Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

eu_pur
 • ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

  ΒΙΩΣΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

 • - Laudato Si (May You be praised), Pope Francis

  WHAT KIND OF EARTH …

  ... do we want to leave to those who come after us, to children who are now growing up? This question does not have to do with the environment alone and in isolation; the issue cannot be approached piecemeal.

 • - Laudato Si (May You be praised), Pope Francis

  WHAT IS THE PURPOSE…

  ... of our life in this world? What is the goal of our work and all our efforts? What need does the earth have of us?Unless we struggle with these deeper issues I do not believe that our concern for ecology will produce significant results.

 • - Laudato Si (May You be praised), Pope Francis

  THERE ARE CERTAIN …

  ... environmental issues where it is not easy to achieve a broad consensus. But I want to encourage an honest and open debate, so that particular interests or ideologies will not prejudice the common good.

 • - Laudato Si (May You be praised), Pope Francis

  RECENT WORLD SUMMITS…

  ... on the environment have failed to live up to expectations. What would induce anyone, at this stage, to hold on to power only to be remembered for their inability to take action when it was urgent and necessary to do so?

Κήρυγμα για την Αειφορία / Sustainable Preaching

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙΑ

Το οικουμενικό πρόγραμμα «Βιώσιμο κήρυγμα» στοχεύει στη δημιουργία ενός «ζωντανού δικτύου» για την προστασία του κλίματος και τη διαφύλαξη της Δημιουργίας. Βασίζεται στην εμπνευσμένη δύναμη της συνάντησης εκκλησιαστικών προοπτικών από την Ανατολή και τη Δύση, νέων και ενηλίκων, γυναικών και ανδρών από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.

Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προσεγγίζουν το θέμα της προστασίας του κλίματος και τη βιοποικιλότητα με ελπίδα και δημιουργικότητα και βρίσκουν την εκπλήρωση σε δράση, υποστηριζόμενοι από τη δύναμη της χριστιανικής πίστης και από την αγάπη και το σεβασμό για όλη τη Δημιουργία. Η ανταλλαγή εμπειριών, ελπίδων και οραμάτων είναι μια πρωτοποριακή βάση για κοινωνική και οικολογική δικαιοσύνη.

Το σημείο εκκίνησης για αυτό το οικουμενικό πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, είναι το αγγλόφωνο πρόγραμμα «βιώσιμο κήρυγμα», το οποίο από το 2018 χρησιμοποιεί προτάσεις κηρύγματος για να δικτυώσει καλύτερα την ηθική και πνευματική διάσταση της «Φροντίδας της Δημιουργίας/Creation Care» διεθνώς. Παράλληλα με το αγγλόφωνο πρόγραμμα «Βιώσιμο κήρυγμα/Sustainable preaching», υπάρχει και το γερμανόφωνο πρόγραμμα συνεργασίας «βιώσιμο κήρυγμα/Nachhaltig predigen» από το 2005. Υποστηρίζεται από κοινού από Επισκοπές και Εκκλησίες των Κρατηδίων της Γερμανίας και της Ελβετίας, προκειμένου να συνδέσει τα κειμένα της Αγίας Γραφής με τη βιωσιμότητα για το κήρυγμα.

Βιβλικό Κείμενο:

Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δε θέλει να καταστραφούν μερικοί από σας, αλλά να μετανοήσουν όλοι.