Az uniós projekt alapötlete és célkitűzései

A „fenntartható prédikáció” két különböző aspektust foglal magában: 1) A fenntarthatóság, az igazságosság, a béke és a teremtés integritásának hirdetése, és 2) mindezt olyan módon, hogy az tartós hatást gyakoroljon. Az igazságosság, a béke és a teremtés integritásának hármasa a fenntarthatóság ökológiai, gazdasági, társadalmi és kulturális szempontjainak keresztény-egyházi „megfelelője”, amelyet szintén generációkon átívelően kell értelmezni. A projekt alapvetően azon a feltételezésen alapul, hogy a fenntarthatóság elvéhez való keresztény-egyházi visszacsatolás jelentős motivációt (megerősítést) nyújt ahhoz, hogy szembenézzünk a környezet- és klímavédelem kihívásaival.

A „fenntartható prédikáció” gondolata messze túlmutat a „Zöld Biblia” megközelítésein, amely „csak” azokat a bibliai részeket nyomtatja színesben, amelyeknek köze van a teremtés integritásához. Az igehirdetésre vonatkozóan nincsenek javaslatok. A fenntartható prédikáció pontosan erre a kívánalomra összpontosít, és a felnőttoktatás szempontjából foglalkozik ezzel a kérdéssel: Milyen konkrét impulzusokat lehet adni az igazságosságra, a békére és a teremtés integritására vonatkozóan bibliai szövegekkel? Hogyan lehet ezt a kérdést kezelni a felnőttképzésben és egyházi kontextusban? Ezen felül a hálózati megközelítés is fontos szerepet játszik a „fenntartható prédikációban”: Idősek és fiatalok, nyugati és keleti egyházak, valamint a különböző európai országokban élő emberek csak közösen tudnak megbirkózni a kihívásokkal.

A pályázónak, a Hessen-Nassaui Evangélikus Egyház Társadalmi Felelősségvállalási Központjának kezdettől fogva együttműködő partnere volt a Krétai Ortodox Akadémia, amely a Teológiai és Ökológiai Intézetén keresztül szakértelmével és természetesen egy ortodox vallási intézmény szélesebb látókörével járult hozzá a projekt kidolgozásához és megvalósításához. Ez számos tanulási folyamatot tett lehetővé magában a projektben, például annak felismerését, hogy az ortodox spirituális hagyomány nem egyszerűen összeegyeztethető a nyugati vallási megközelítésekkel, így a projekt fókusza a prédikációs segédletek fordítása helyett a „szemtől-szemben” találkozásra helyeződött át – ez volt a 2023 szeptemberében a Krétai Ortodox Akadémián rendezett központi konferenciát megelőzően tartott (elnökségi) projektértekezletek egyik fontos eredménye. A konferencia során a kultúrák közötti (szemtől-szembeni) találkozások kölcsönös érzékelésének ez a szempontja a gyakorlatban is gyümölcsözőnek bizonyult. A konferenciát így a találkozás nagyon különböző szintjein zajló sikeres párbeszédek sokasága jellemezte.

Ezekre az impulzusokra építve 2024 áprilisában, nem sokkal a projekt vége előtt a Niederaltaichi Apátságban újabb konferenciát szerveztek, amely a felnőttképzés és a szerzetesi élet orosz ortodox elemeit is bemutatta, ami meglepő módon fontos inspiráló elemként jelent meg Krétán.

Az akadémikusabb környezetből származó gyakorlati-teológiai témák, az akadémiai tevékenység és a kolostori élet így gyümölcsöző kapcsolatba kerültek egymással. A beszélgetések azért is voltak sikeresek, mert a Németországból, Görögországból és Magyarországról – a projekt társult partnerországából – érkező fiatalok élénk érdeklődést mutattak egymás iránt, és képesek voltak párbeszédet folytatni.

A „fenntartható prédikáció” projektnek így sikerült egy ortodox akadémián, a szerzetesi életben és a pályázó, a Hessen-Nassaui Evangélikus Egyház Társadalmi Felelősségvállalási Központjának vallási képzésében fontos új impulzusokat adni a felnőttképzésnek a nagyobb fenntarthatóság, az igazságosság, a béke és a teremtés megőrzése felé, és mindezt egy szélesebb európai célcsoport számára elérhetővé tenni. Amint a beszámolókból kiderül, a résztvevőket ez arra ösztönözte, hogy a jövőben intenzívebben foglalkozzanak ezzel a témával, és beépítsék azt az oktatásuk (Frankfurti Egyetem) és saját életük kialakításába. Másokat pedig arra ösztönzött, hogy folytassák és kiterjesszék a projektet, például általánosságban a liturgia kérdésére.

A „fenntartható prédikáció” projekt így innovatív és ígéretes módon járul hozzá ahhoz, hogy az idősebbek és fiatalabbak, a keleten és nyugaton élők, valamint a különböző vallási hátterű emberek jobban megértsék egymást Európában. A projekt megvalósítóinak teljesen új perspektívákat adott ahhoz, hogy megértsék a fenntarthatóságot, az igazságosságot, a békét és a teremtés integritását, és hogy képesek legyenek beszélni erről.

Szeretnénk ezúton is őszinte köszönetünket kifejezni a projekt előmozdításáért felelős személyeknek, különösen a NA-BIBB munkatársainak.


Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.