Konferencia 2024. április (Niederaltaich / Passau)

Záró beszélgetés „szemtől-szemben” egy folyamat eredményeként

A projektjavaslatban a záró megbeszélést eredetileg online megbeszélésként tervezték. A felelősök számára visszajelzésként kellett volna szolgálnia arról, hogy a projekt két éve alatt milyen fejlemények történtek, milyen célokat sikerült elérni, és milyen új perspektívák rajzolódtak ki a projektből.

A „végrehajtó bizottságok” online ülése önmagában azonban nem lett volna méltó a projektből származó eredményekhez és új perspektívákhoz. Különösen a 2023 szeptemberében a Krétai Ortodox Akadémián tartott inspiráló találkozó mutatta meg, hogy ez nem lenne helyes módja projektünk befejezésének! A projekt befejezése egyben új kezdetet is kell, hogy jelezzen. Csak így lehet megragadni azt a hangulatot, amely a „SuPr” során a kultúrák közötti találkozásból fakadt.

A Niederaltaichi Apátság, mint konferencia helyszín

A Niederaltaichi Apátság 40 km-rel Passau felett, a Duna mellett található. A Duna, mint népeket összekötő európai folyó és a nyolcadik században alapított apátság már önmagukban is az időn és a határokon átívelő találkozás szimbólumai. Az istentiszteleteket párhuzamosan tartják a bizánci és a római rítus szerint. Ezt a hagyományt csak két európai kolostorban ápolják, és lenyűgözően szemlélteti és életre kelti a keleti és nyugati egyházak találkozását. Pontosan ez a találkozás a felnőttoktatás egyik jellegzetes vonása a „fenntartható prédikáció” projektben.

A konferencia céljai

  • A projekt „végrehajtó bizottságok” általi végső mérlegelésére és értékelésére egy „záró ülés” keretében a tervek szerint kerüljön sor.
  • Figyelembe kell venni a záró kívánságként, és Krétán kifejezett perspektívaként megfogalmazott szándékot, miszerint „kapcsolatban kell maradni”.
  • El kell mélyíteni az „élő hálózatok” megközelítést, mint a felnőttképzés azon jellemzőjét, amely az éghajlatváltozás és a környezetvédelem kihívásait keresztény-spirituális alapokon, európai kontextusban kezeli. Az egyházi környezetre vonatkozó új felnőttképzési eszközöket kell kidolgozni és a gyakorlatban kipróbálni.
  • A résztvevők személyes tapasztalatainak szélesebb körben és megalapozottabban kellene hozzájárulniuk az értékeléshez.

A záró konferencia menete

A 2024. április 15-17. között a Niederaltaichi Apátságban megrendezett záró konferencia menetét Dr. Michael Rydryck helyszíni beszámolója ismerteti, aki 2023 szeptemberében részt vett a krétai konferencián is. Dr. Rydryck a Frankfurti Goethe Egyetem újszövetségi és vallástudományi tanszékének oktatója.

Beszámoló a niederaltaichi konferenciáról (angol / német / görög / magyar)


Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.