Projektpartner

A Hessen-Nassaui Evangélikus Egyház Társadalmi Felelősségvállalási Központja (ZGV, Németország)

A ZGV pályázó az Erasmus+ „fenntartható prédikáció” projektben.

A Hessen-Nassaui Evangélikus Egyház (EKHN) ökumenikus irányultságú evangélikus egyház, amely a globális kereszténység részének tekinti magát. AZ EKHN számára alapvető fontosságú a hit és a társadalmi felelősségvállalás elválaszthatatlansága. Keresztény identitásuk középpontjában az élő spiritualitás, a béke iránti elkötelezettség, a javak és a munka igazságos elosztása, a jövőorientált, fenntartható és felelős gazdaságpolitika, valamint az ökológiai fenntarthatóság áll. Az EKHN-nek több mint 1,4 millió tagja van.

A Társadalmi Felelősségvállalási Központ (ZGV) az EKHN része. A központnak kettős feladata van:

(I) A nyilvános párbeszédek és témák elhelyezése az egyházi munka kontextusában, pl. nyilatkozatok (kívülről befelé) és (II) az egyházi munka és pozicionálás elhelyezése a nyilvános párbeszédek és témák kontextusában (belülről kifelé).

A Társadalmi Felelősségvállalási Központ mindkét feladat tekintetében közvetítőnek tekinthető, amelynek célja a társadalom és az egyház közötti párbeszéd kialakítása.

A Hessen-Nassaui Evangélikus Egyház (EKHN) egyike annak a jelenleg 26 németországi egyháznak, az európai anglikán egyház tagjainak és két svájci egyháznak, amelyek a „fenntartható prédikáció” német nyelvű projektet megvalósítják. Az EKHN Társadalmi Felelősségvállalási Központja jelenleg vezető szerepet tölt be a „fenntartható prédikáció” projektben, ezért nagy tapasztalattal rendelkezik a fenntartható igehirdetés terén. A fenntarthatóság a központ öt szervezeti egységének átfogó témája. Mindegyikük a fenntarthatóság más és más aspektusával foglalkozik: gazdasági, társadalmi, digitális, ökológiai, kulturális szempontból, valamint az ifjúsági neveléssel kapcsolatban.

A Hessen-Nassaui Evangélikus Egyház munkája nem csak a művelt polgári réteget célozza meg, hanem társadalmunk minden csoportját el szeretné érni, a szegényektől a jómódúakig, a fiataloktól az idősekig, a politikusoktól a civil szervezetek tagjaiig, a hívőktől a nem vallásos emberekig. Különböző formákban szólítja meg ezeket a csoportokat: A közvetlen kapcsolat ugyanolyan fontos, mint a társadalmi tevékenységek és az előadássorozatok szervezése.

www.ekhn.de ( Csak németül)

www.zgv.info ( Csak németül)

Krétai Ortodox Akadémia (Görögország)

A Krétai Ortodox Akadémia (OAK) a helyi Kissamos és Selinon egyházmegye konferencia- és találkozási központja, amely az Ökumenikus Patriarchátus védnöksége alatt áll. Az OAK 1968 óta aktívan részt vesz konferenciák, ülések és szemináriumok szervezésében, tervezésében és lebonyolításában helyi, regionális, nemzeti, európai, valamint nemzetközi szinten. Számos ökumenikus és vallásközi találkozóra, valamint az ortodox egyház találkozóira került itt sor. Az OAK ugyanakkor helyi és nemzetközi szinten egyházi és társadalmi kérdések platformja is, illetve kulturális és oktatási projekteket szervez, többek között oktatási intézményekkel (iskolákkal, egyetemekkel és más intézményekkel). Az OAK felnőttképzési és továbbképzési hely lelkészek és teológusok számára, és speciális kurzusokat is szervez. Mindezeken felül az alábbi közös létesítményekkel is rendelkezik:

  • Teológiai és Ökológiai Intézet, ahol ökológiai projekteket valósítanak meg,
  • Euro-Mediterrán Ifjúsági Központ és
  • ikonográfiai műhely.

A Teológiai és Ökológiai Intézet többek között ifjúsági cseretáborokat és szakmai táborokat szervezett, amelyekben ötvözte az elméletet, a képzést és a gyakorlatot.

2019 óta az Akadémia az Oktatási Minisztérium által elismert kutatási központ (FEK 4610/7-5-2019, ugyanezen törvény 255. cikke), és tagja az Európai Vallástudományi Akadémiának (EuARe), illetve az Európai Akadémiák Szövetségének (OIKOSNET EUROPE), valamint együttműködési megállapodással rendelkezik egyetemekkel és kutatási központokkal (Halki Teológiai Iskola, Technológiai és Kutatási Alapítvány, Krétai Egyetem Természettudományi Múzeuma, Krétai Műszaki Egyetem, Ioanninai Egyetem).

A meglévő hálózatok lehetővé teszik a „fenntartható prédikáció” alapgondolatainak terjesztését az ortodox világban. Az OAC az ortodox egyház nézőpontját és a fenntarthatósággal kapcsolatos teológiai és ökológiai vonatkozású tapasztalatait viszi bele a projektbe, és mint konferenciaközpont, helyet és teret biztosít olyan találkozók számára, amelyek során a projekt megvalósítható és megvitatható.

A természeti környezet a szépség élményét közvetíti, amelyet a Laudato si’ enciklika a társadalmi-ökológiai változások egyik mozgatórugójaként hangsúlyoz. A konferenciaközpont tanösvényével és Makariosz abba szemtől-szemben meditációs ösvényével, illetve egy napelemparkkal és a közeli Gonia kolostor ikonmúzeumával inspirációt és olyan teret kínál, ahol a gondolatok, a párbeszéd és az eszmecsere kibontakozhatnak.

www.oac.gr

Az OAC kiadványa ( PDF fájl, angol)


Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.